Гілля,життя,уміння,знання,зілля,коріння,узлісся,галуззяю

Поділи слова для переносу по-різному.З двома словами на вибір склади і запиши речення.

2

Ответы и объяснения

2013-04-28T10:25:18+00:00

гіл-ля,ум-мін-ня,знан-ня,зіл-ля,корін-ня,уз-ліс-ся,га-луз-зяю;

у школі ми здобуваемо багато знання

не треба марно тратити уміння 

2013-04-28T10:29:42+00:00

гіл-ля,гі-лля;жит-тя,жи-ття;умін-ня,умі-ння;знан-ня,зна-ння;зіл-ля,зі-ллякорін-ня,ко-рі-ння;уз-ліс-ся,уз-лі-сся;га-луз-зя,га-лу-ззя.