До дієслів у неозначній формі добери і запиши за зразком спільнокореневі іменники. Читати, зустрічати, копати, доповідати, приймати, шукати.Зразок Читати- читач, читання, читанка.

1

Ответы и объяснения

2013-04-26T14:13:03+00:00

Зустрічатит - зустріч; копати - копатель; доповідати - доповідь; приймат - приймач; шукати - шукач;