пожалуйста сочинение на казахском языке на тему здоровье богатство

1

Ответы и объяснения

2013-04-26T08:18:19+04:00

                                                                денсаулык байлык                                                                                                Адамнын дени сау болганы ол бай болганы.Омирде денсаулыктан баска байлык жок. Денсаулыксыз биз бул омирде болмаушы едик жане  омир сурмеуши едик .Ар адамга биринши орында турган "Денсаулык" денсаулыксыз бундай омир жок.Дени сау адам ол бакытты адам . Денсаулык ар адамнын байлыгы