Назви числа пропущени в таблиці.числа останньої колонки спробй знайти випробуваннчми:1 довжина-45м,ширина-20 м,площа?,периметр-? 2.довжина-?,ширина-16 см.площа 320-см2,периметр-?. 3.довжина-?,ширина-8 дм,площа-?,периметр-40дм. 4.довжина-?,ширина-?,площа-24см2,периметр-20 см.

2

Ответы и объяснения

2011-04-21T16:36:15+00:00

1 площа 900 м2 периметр 130м

2 довжиеа 20 см периметр 72 см

3 довжина 12 дм площа 96 дм 2

4 довжина 4 см ширина 6 см

2011-04-21T16:39:16+00:00

1. 45*20=900 квадратних метрів площа

(45+20)*2=130 метрів периметр

2. 320:16=20 см довжина

(16+20)*2=72 см  периметр

3. 40:2-8=12 дм  довжина

8*12=96 дм2

4. х см довжина, у см ширина. тоді х+у=10, ху=24. звідси, х=4, у=6  або х=6, у=4