Помогите мне нужны 2 стиха на казахском языке Махамбета Утемисова Можно один, заранее спасибо))

2

Ответы и объяснения

2013-04-25T18:18:43+04:00

Мен — мен едім, мен едім!

  Мен - мен едім, мен едім!    
Мен Нарында жүргенде 
Еңіреген ер едім. 
Исатайдың барында 
Екі тарлан бөрі едім. 
Қай қазақтан кем едім? 
Бір қазақпен тең едім. 
Өздеріңдей хандардың, 
Қарны жуан билердің 
Атандай даусын ақыртып, 
Лауазымын көкке шаңыртып, 
Сұлтанын суға сұлатып, 
Ханшасын қақпа алдында 
жылатып, 
Ернін еттей тесісіп, 
Кеңірдегін кесісіп, 
Жыраға басын түсіріп, 
Жылғадан қанын ағызып, 
Басын кессем деп едім! 
Еділдің бойы ен тоғай - 
Ел қондырсам деп едім. 
Жағалай жатқан сол елге 
Мал толтырсам деп едім. 
Еңсесі биік ақ орда - 
Еріксіз кірсем деп едім. 
Керегесін кескілеп, 
Отын етсем деп едім. 
Туырлығын тескілеп, 
Тоқым етсем деп едім. 
Тақта отырған хандардың 
Төрде отырған ханымын 
Қатын етсем деп едім. 
Әлдилеген баласын 
Жетім етсем деп едім. 
Хан сусыны сары бал - 
Сұраусыз ішсем деп едім. 
Ханның киген кіреуке - 
Үстіме кисем деп едім. 
Қанікейдей көріктіңді 
Қалыңсыз құшсам деп едім.
Тінікейдей тектіңді, 
Ителгі көзін төңкертіп, 
Күшіктей даусын қыңсытып, 
Аш күзендей белін бүгілтіп, 
Әділ жаннан түңілтіп, 
Ат көтіне үңілтіп, 
Артыма салсам деп едім. 
Тілекті құдай бермеді - 
Өздеріңдей хандарды 
Осылай бір қылсам деп едім! 
Мен - мен едім, мен едім! 
Мен Нарында жүргенде 
Еңіреген ер едім. 
Исатайдың барында 
Екі тарлан бөрі едім. 
Ерегіскен дұшпанға 
Қызыл сырлы жебе едім. 
Жақсыларға еп едім, 
Жамандарға көп едім. 
Ерегіскен дұшпанның 
Екіталай болғанда 
Азыққа етін жеп едім. 
Хан баласы ақсүйек - 
Ежелден табан аңдысқан 
Ата дұшпан сен едің, 
Ата жауың мен едім. 
Ежелгі дұшпан ел болмас, 
Етектен кесіп жең болмас! 
Хан баласы ақсүйек - 
Байеке сұлтан сен болып, 
Сендей нарқоспақтың баласы, 
Маған оңаша жерде жолықсаң, 
Қайраңнан алған шабақтай 
Қия бір соғып ас етсем, 
Тамағыма қылқаның кетер демес ем 

Махамбет Өтемісұлы 

 

 

 

 

 

 

 

все что нашла))

2013-04-25T18:24:51+04:00

Ат - жігіттің майданы

Ат - жігіттің майданы,

Қылыш - жанның дәрмені,

Өлім - хақтың пәрмені.

Атақты ермен бірге өлсе,

Жігіттің болмас арманы.

Өте шыққан қызыл гүл -

Бұл дүниенің жалғаны.

Аспандағы бозторғай -

Бозаңда болар ұясы.

Бозаңның түбін су алса,

Қайғыда болар анасы.

Қара лашын, ақ тұйғын

- Қайыңда болар ұясы.

Қайыңның басын жел соқса,

Қайғыда болар анасы.

Айланбастың Алатау -

Баурында болар саясы.

Тоқсан тарау су ақса,

Дария болар сағасы.

Сан шерулі қол болса,

Батырлар болар ағасы.

Аз сөйлер де көп тыңда

Хас асылдың баласы.

Пыр-пырлай ұшқан қасқалдақ

Көгінде жатып көркеймес,

Ортайса көлдің қоғасы.

Аруана мая күңіренер,

Бауырынан өлсе баласы.

Суға жүзген нән балық

Шағала құсқа жем болар,

Үзілсе көлдің сағасы.

Атадан қалған сауыттың

Шығыршығын тот басар,

Жыртыла тозса жағасы.