Максимальна довжина хвилі світла, яке вириває електрони з поверхні катода, дорівнює 600 нм. За якої частоти випромінювання, що падає на катод, затримуюча напруга дорівнює 1 В?

1

Ответы и объяснения

2013-04-24T23:24:54+04:00

Еф = Ав + Ек

hv = hc / ∧ + eU

v = hc / ∧ + eU / h  = ((4,14*10^-15 * 3*10^8 / 6 * 10^-7)  + 1еВ) / 4,14*10^-15еВ*с = 0,74 * 10^15 = 7.4 *10^14 Гц.