Ответы и объяснения

2013-04-24T19:59:52+00:00

Н.в Вісімсот девя'носто три

Р.в Вісімсот дев'яносто трьох

Д.в Вісімсот дев'яносто трьом

О.в Вісімсот дев'яносто трьома

З.в Вісімсот дев'яносто  трьох

М.в На вісімосот дев'яносто трьох