Ген білої масті(W) є домінантним над будь-яким іншим кольором.Запишіть генотип білої кішки,за необхідністю використати Х як символ іншого аллельного гену.У кішки білий колір повязаний зі зниженим слухом,меншою життєстійкістю та плодючістб.Що дозволяє кішкам зберегти білу масть?

1

Ответы и объяснения

  • sl5220
  • почетный грамотей
2013-04-27T13:12:12+00:00

Чтобы сохранить масть необходимо чтобы кошка была гетерозиготной.Генотип кошки ХWXw генотип кота XwУ.