Від поданих слів утворіть іменники за допомогою суфікса -ин- Чернівецький, одеський, київський, черкаський, галицький, полтавський, словаький, смоленський, житомирський, уманський, німецький, львівський, луганський

1

Ответы и объяснения

2013-04-24T10:39:39+00:00
Чернівеччина, Одещина, Київщина, Черкащина, Галичина, Полтавщина, Словаччина, Смоленщина, Житомирщина, Уманщина, Німеччина, Львівщина,
Луганщина