Разложите на множители:

х( в кубе )+у(в кубе)

х( в кубе )+1

м(в кубе)+27

8+с(в кубе)

у(в кубе)+1/8

8/27+z(в кубе)

раздложите на многочлен

хуz+4xz+3xy+12x

2a+a(в квадрате)+2а(в кубе)+а(в 4 степени_)

м(в кубе)+м(в квадрате)n-м(в квадрате)а-mna

b(в 4 степени)-b(в 3 степени)+b(в квадрате)-b

1

Ответы и объяснения

2013-04-23T18:01:16+04:00

2 задание:

хуz+4xz+3xy+12x = ху(z+3) +4х(z+3) = (z+3)(хy+4x)

2a+a(в квадрате)+2а(в кубе)+а(в 4 степени) = a(2+a)+a(в кубе)(2+a)=(2+a)(a+a(в кубе))

м(в кубе)+м(в квадрате)n-м(в квадрате)а-mna= m(в квадрате)(m+n)-ma(m+n)=(m+n)(m(в квадрате)-ma)

b(в 4 степени)-b(в 3 степени)+b(в квадрате)-b=b(в кубе)(b-1)+b(b-1)=(b-1)(b(в кубе)+b)

1 задание:

х( в кубе )+у(в кубе) = (х+у)(х(в квадрате)-ху+у(в квадрате))

х( в кубе )+1=(х+1)(х (в квадрате) -х+1)

м(в кубе)+27=(m+3)(m(в квадрате)-3m+9)

8+с(в кубе)= (2+с)(4-2с+с(в квадрате))

у(в кубе)+1/8=(у+1/2)(у(в квадрате)-1/2y+1/4)

8/27+z(в кубе)=(2/3+z)(4/9-2/3z+z(в квадрате))