1). як потрібно приеднати амперметр, щоб виміряти силу струму в резисторі? 2). як потрібно приєднати вольтметр, щоб виміряти напругу на резисторі? 3). за допомогою якої формули можна оцінити відносну похибку експерементального підтвердження рівності а+в=с

1

Ответы и объяснения

2013-04-23T22:45:49+04:00

1,2. Амперметр включается последовательно с резистором. Вольтметр параллельно к резистору

3. не знаю(