на дифракційну гратку, яка містить 50 штрихів на 1мм, нормально падає монохроматичне світло. відстань між центральним максимумом і максимумом 2-го порядку =15мм. знайдіть довжину світлової хвилі, якщо відстань від гратки до екрана = 25 см

1

Ответы и объяснения

2013-04-23T20:27:53+00:00

Дано:

N = 50

s = 1мм

h = 15 мм

k = 2

L = 25 см

Знайти: ∧ - ?

d*sinφ = k*∧

∧ = d*sinφ / k = s*h / N*k*l = 10^-3 м * 15 * 10^-3 м / 50*2*25*10^-2 = 600 нм

sinφ = h / l 

d = s / N