Ответы и объяснения

2013-04-21T20:47:03+04:00

Эйтеке би ол кышы жузын биэ ол акылды адам акыл айтат бэрыне. Казыбек би орты жузын биэ олда жаксы адам. Толе бии ол улы жуздын биэ ол бий жаксы адам жэне бэрыне комектесет