Выполните умножение:

(1+3m)(1-3m)

(2x-1)(2x+1)

(2x-y)(2x+y)

(x в квадрате +2)(x в квадрате -2)

(у-а в квадрате)(у + а в квадрате)

(а в квадрате - 4)(а в квадрате +4)

2

Ответы и объяснения

2013-04-21T15:39:53+04:00

(1+3m)(1-3m)= 1-9m^2
(2x-1)(2x+1)=4x^2-1
(2x-y)(2x+y)=4x^2-y^2
(x^2 +2)(x^2 -2)=x^4-4
(у-а^2)(у + а^2)=y^2-a^4
(а^2 - 4)(а^2 +4)=a^4-16 

2013-04-21T15:46:00+04:00

1+3м-3м-9мв квадрате =1-9мв квадрате

4х в квадр-2хy+2хy-y в квадр.=4х-y в квадр.

4х в квадр.-2х+2х .-1=4х в квадр.-1