двовалентний метал масою 2.5 г без залишку прореагував з водою . При цьому виділився газ обємом 1.4 л (н.у.).Визначте метал

1

Ответы и объяснения

2013-04-20T12:07:10+04:00

Вирішуємо задачу за рівнянням:

Ме+2Н₂О=Ме(ОН)₂+Н₂

З цього рівняння отримуємо пропорцію:

2.5г÷х=1.4л÷22.4л

х-молярна маса шуканого металу,22.4-молярний об'єм . н.у.

З пропорції отримуємо,що 

х=40

Метал-Са (Кальцій)