Массасы 9 кг глюкозаны спирттік ашыту арқылы қанша литр этанол алуға болады? Этанолдың тығыздығы 0,789кг/м3

1

Ответы и объяснения

2013-04-18T17:15:52+00:00

C₆H₁₂O₆=2C₂H₅OH+2CO₂

m(C₆H₁₂O₆)=9000г/(72+12+96)моль=50 моль

1 моль-------2 моль

50 моль------х моль

ч=100 моль

m(C₂H₅OH)=100моль*46г/моль=4600г=4,6кг

V=4,6кг/0,789кг/м³=5,83м³

Ответ: 5,83м³

Дай лучшее решение!!!