Решите пожалуйста задачу, и объясните

На отрезке АВ отметили точку С так, что СВ = 7 3/10 м, и СВ на 2 1/4 м меньше АВ. Найдите длину отрезка АВ.

1

Ответы и объяснения

2013-04-17T21:06:03+04:00

_________________________________________

A                                                       C                                   B

Это чертеж.

По условию, АВ=СВ+2 1/4м=7 3/10+2 1/4=7 6/20+2 5/20=146/20+45/20=191/20=8 11/20=9,55м