Праўда Сымона і Зоські ў п`есе "Раскіданае гняздо", пошукі героямі драмы шляхоў да лепшай долі, вобразы-сімвалы ў п`есе . Вобраз бандароуны ў паэме Бандароўна.

1

Ответы и объяснения

2013-04-17T18:19:17+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

У кожнага сваи меркаванни да пуцеу вызвалення бацькаушчыны. У творы янки Купалы "Раскиданае гнядо" аписваюцца найбольш распаусюджаныя спосабы барадзьбы з няпраудай. У гэтым творы больш за усе я згодна з Сымонам. Ен дабивауся прауда праз суд и николи не просиу дапамагчы пана.Геты быу горды, упэуняны у сабе  малады чалавек, яки канчау справу бацька, якая заключалась у тым, каб праудай вярнуць сабе зямлю. Мне так здаецц, што яго спосаб найбольш эфектыуны за инших. Вось напрыклад  Зоська дабивалась прауды праз каханне да панича. На гэтым шлху яна быццам бы аддавала сабе у жертву,  ккб вярнуць жылле, родную зямлю и дапамагчы сваей сямье. Яче свой шлях вызваленняБацькаушчыны мей Данилка. Ен личыу, што трэба зрабиць скрыпачку. Яна дапаможаяго сямьи забыцца пра гора и исци далей па сваим жыцци. гэты спосаб мне падабаецца. Музыка зайседы дапамагае чалавеку у складаных абставинах. Няхай яна и не рашае самоа гора, але дапамагае забыцца пра яо на нейки час. 

Янка Купала зауседы личый, што итаратура гэта спосаб казаць людзям усю прауду. Я згодна з Янки Купалам. Мне вельми падабаюцца яго творы, бо у их можна дазнацца усю прауду, што адбывалася у той час. Янка Купала быу адным з самых ярких письменникй таго часу, яго паважали нават усе селянины, нават, и зараз яго паважае увесь беларуски народ, у тым лику и я.