Людина і біосфера тісно пов'язані між собою і не можуть існувати одна без одної. В чому проявляеться цей взаємозв'язок?

1

Ответы и объяснения

2013-04-15T18:42:52+00:00

Людина є частиною біосфери, її життя тісно пов'язане як з рослинними так і тваринними організмами.