Допоможіть написати текст фонетичною транскрипцією

Григорій Сковорода-один з визначних гуманістів свого часу; він був широко обізнаний з творами стародавніх і сучасних філософів, володів латинською, грецькою, польською, німецькою та церконо-слов'янською мовами. Багато його поетичних творів та висловлювань набули популярноста серед народу. Гуманістичні, демократичні та просвітнецькі ідеї Г. Сковороди вплинули на розвиток передової філософської та суспільно-політичної думки України, а його поетична спадщина заклала підвалини класичної української літератури.

1

Ответы и объяснения

2013-04-15T09:38:57+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

[г р и г о! р і й с к о в о р о д а!/ о д и! н з в и з н а ч н и! х г у м а н′ і! с т′ і в с в о г о! ч а! с у/ в і н б у в ш и! р о к о о! б і з н а н и й з т в о! р а м и с т а р о д а! в н′ і х і с у ч а!с н и х ф і л о!с о ф і в// в о л о д і! в л а т и!н с′ к о й у/  г р е! ц′ к о й у/ п о! л′ с′к о й у/ н′ і м е!ц′к о й у т а ц е р к о! в н о /с л о в й а!н с′ к о й у м о!в а м и// б а г а!т о й о г о! п о е т и!ч н и х т во!р і в т а в и с л о!в л′ у в а н′ н а б у! л и п о п у л′ а!р н о с′ т′ і с е!р е д н а р о!д у//  г у м а н′ і!с т и ч н′ і/ д е ! м о к р а т и ч н′ і т а п р о с в і!т н е ц′ к і  і д е й і г/ с к о в о р о д и! в п л и!н у л и н а ро!з в и т о к п е р е д о в о! й і ф і л о!с о ф с′ к о й і т а с у с п і!л′н о/п о л′ і т и!ч н о й і д у!м к и у к р а й і! н и/ а й о г о! п о е т и!ч н  а с п а! д ш ч и н а з а к л а!л а п і д в а!л и н и к л а с и!ч н о й і у к р а й і!н с′ к о й і л і те р а т у! р и//]

! - наголос