Ответы и объяснения

2013-04-14T15:12:35+04:00

мысык уй жануары ол оте суйкимды оны мен катты жаксы коремин,,,,,,ол уйде тышкандарды устайды ол катты сутти жаксы кореди,,,,,,,,,,,олар кобинесе пештин алдына жатыпуйхтайды

,,,,,,,,,,,,,,,кишкентай мышыктар ойнаганды жаксы  кореди менде олармен бирге ойнаймын доп артыннан жугирип олар оте кызыкты жануарлар