поділити слова на склади: йосип, район, майорить, знайомий, бульйон, мільйон, бойовий.

1

Ответы и объяснения

2013-04-14T08:34:18+00:00

йо-сип,ра-йон,ма-йо-рить,зна-йо-мий,буль-йон,міль-йон,бо-йо-вий