До поданих слів доберіть по три-чотири спільнокореневих,запишіть їх,виділіть крені.

Лелека,батьківський,гніздо,повертатися,щороку.

1

Ответы и объяснения

2013-04-11T23:35:10+04:00

леле чий, леле чене, леле чка,  леле ченя.

бат ько, бат ьківські,бат ечко, бат ьки,  батько,батьківщина

гнізд а, гнізд овий, гнізд ова, гнізд ище, гнізд ечко, гніздитися,

 по вер нутися, по вер нутий, по вер таються, вертатися,повернення

щорічний, рік,річний.