У трьох пробірках без етикеток містяться розчини барій хлориду, натрій карбонату і натрій гідроксиду. За допомогою лише одного реагента визначте, у якій з пробірок містяться кожна з цих речовин.

1

Ответы и объяснения

2011-04-14T16:27:08+04:00

ко всем трем пробиркам добавим раствор серной кислоты

1. H2SO4 + BaCl2 = 2HCl + BaSO4 - белый осадок

2. Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2  - выделение газа

3. 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O  - без каких-либо внешних признаков