Ответы и объяснения

2013-04-09T23:04:41+04:00

 Вперше в українському літературознавстві здійснено комплексний аналіз стильових домінант поезії Т.Осьмачки у контексті європейського модернізму із застосуванням системно-аналітичного підходу, історико-функціонального, порівняльно-типологічного та біографічного методів дослідження. Доведено, що головні складові ідіостилю Т.Осьмачки - домінанти різних типів творчості (експресіонізму та сюрреалізму), органічно поєднані з ознаками українського фолькльору. З'ясовано характер та еволюцію експресіоністичних і сюрреалістичних тенденцій у ліриці митця, розглянуто своєрідність вияву у ній апокаліптичних візій, інтерпретації образу міста як онтологічного феномена. Вперше наведено механізми моделювання сюрреалістичних образів у поезії Т.Осьмачки, оригінальність рецепцій та трансформації традиційного матеріалу (українського фолькльору) на жанрово-стильовому, а також на рівні мотивів, образів і ритміки.