спиши, вставляючи з довідки потрібні за змістом слова. Які члени речення ти дописав?

Соловейко в гаї..

зозулі в лісі...

горобець під стріхою...

голуби на даху...

перепілка в житі...

слова для довідки: туркочуть, співає, щебече, кують, витьохкує, цвирінькає, заливається, підпадьомкає.

1

Ответы и объяснения

2013-04-09T20:17:35+04:00

Соловейко в гаі витьохкує
зозулі в лісі кують
горобець під стріхою цвірінькає

голуби на даху туркочуть
перепілка в житі підмадьомкує