1°. Обчислити: а) (-10) • (-3,2); б) ; в) (-41,58) : 5,4; г) . 2°. Розв'язати рівняння: а) -2,8х = 33,6; б) -3,8t = -45,6. 3*. Користуючись розподільною влас¬тивістю множення, обчислити: 43,4 • 15 + 72 • 15 – 1,12 • 15. 4*. Знайти значення виразу (а2 - 26)2 – b3, якщо а = -5, b = . 5*. Обчислити: . 6**. Довести, що значення виразу (m + 8) – (-m – 3) + 4 не залежить від значення т. 7**. Автомобіль наздоганяє автобус. Від¬стань між ними 18 км. Швидкість автобуса становить швидкості автомобіля і через год автомобіль його наздожене. Знайти швидкості автобуса й автомобіля.

1

Ответы и объяснения

2013-04-08T21:52:46+04:00

1)32   2)-7,7

х = 33,6+2,8    t = -45,6.+ (-3,8) 

х =  36.4            t  =  - 49.4

 

1  43,4 • 15 = 651

2 72 • 15 = 1080

3  1,12 • 15. 4 = 17.248

4   651 +1080=1731

5   1731 -  17.248   =1 713.752