Написати відгук на спектакль або кінофільм?? пожалуйста очень нужно на завтра. Помогите пожалуйста

1

Ответы и объяснения

2013-04-08T18:13:12+04:00

Чи доводилося вам складати відгуки чи писати рецензії І на літературні твори, творчі роботи товаришів, кінофільми, картини? Які труднощі у вас виникали при цьому?
201. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Яким вимогам мав відповідати відгук на твір мистецтва?
Людині властиво поділитися своїми враженнями і думками, викликаними прочитаною книжкою, переглянутим спектаклем, кінофільмом, телепередачею, картиною, скульптурою. Ці думки можна висловити у відгуку або рецензії.Відгук — це текст, в якому дається оцінка прочитаного, почутого, побаченого, висловлюється ставлення до нього.
Відгук складається з двох частин: у першій частині висловлюється думка про те, сподобалось чи не сподобалось побачене, у другій — обґрунтовується висловлене.Щоб належно оцінити певний твір, по-перше, треба мати чітке уявлення про специфіку його видів і жанрів, а по-друге, бути добре обізнаним з роботами автора над цим твором.202.1. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Чи можна Инііиііти це відгуком на твір мистецтва? Як автор обґрунтовує свою думку про творчість відомого художника Анатолія Базилевича?

Знайдіть у тексті речення: а) в яких висловлена думка про ілюстрацію художника; б) дається аналіз художніх достоїнств творів митця.