Ребят, помогите перевести пожалуйста очень срочно нужно.

Табиғатты қорғау - қазіргі кезде өмір сүрушілер ғана емес сондай-ақ, болашақ ұрпақтардың да денсаулығы мен хал-жағдайы дұрыс және өз уақытындағы шешімдерге тәуелді болатын қазіргі кездегі мәселелердің бірі.

Табиғатты қорғау - бұл табиғи жер және су ресурстарын ұтымды пайдаланып, сақтауды және ұдайы өсіруді қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік, қоғамдық, әкімшілік-шаруашылық, техникалық-өндірістік, экономикалық және заңды шаралар жүйесі. Қазақстанның табиғи ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану. Қазақстан Республикасының Мәжілісі және Үкіметінде табиғатты қорғауды күшейтуге, республикамыздың табиғи ресурстарын ұдайы өсіруге бағытталған бірқатар заңнамалық актілер қабылданып, пайдаланылуда. Әрбір облыстардың жанында осы актілердің орындалуын бақылайтын арнаулы мекемелер бар. Республикада табиғат қорғау прокуратурасы құрылды. Ол Қазақстан Республикасының табиғат қорғау туралы заңдарының орындалуын қатаң кадағалайды. Қазақстанда мемлекеттік ұйымдар торабы құрылған, олардың қызметі бірегей құрамды флоралар мен фауналары бар үлкен аумақты барынша ұзақ сақтауға арнайы бағытталған. Бұл ұйымдар - қорықтар, ұлттық табиғи саябақтар және ерекше қорғалатын аумақтар. Қазақстан Республикасында 2003 жылы ерекше қорғалатын 25 аумақ бар деп есептеледі, олардың қорықтары 10, табиғи ұлттық саябақтары - 10. Бұл табиғат қорғау мекемелері шамамен 3 млн гектар ауданға орналасқан.

1

Ответы и объяснения

2013-04-06T09:46:41+00:00

Защита природы - одна из проблем современного человека.

Защищать природу это значит -использовать  ресурсы воды экономно, хранить и беспрестанно наращивать то, что было направлено обеспечивать нас.

Казахстан  защищает природные ресурсы и старается выигрышно использовать их. Заседанием Республики Казахстана принялись ряд  актов, направленных на  беспрестанное наращивание природных ресурсов нашей республики и их охраны. Были созданы специальные комиссии в каждой области, контролирующие выполнение данных актов. Также была собрана Прокуратура по защите природы. Она  следит за строгим выполнением законов о защите природы.

В Казахстане создалось государственные  организации,чья  деятельность сохранить как можно на долгий срок составную  фауну и  флору . Эти организации - заповедники, национальные природные парки и особо защищенные территории.  По 2003 году 25 особо защищенных территорий в РК , заповедников - 10, природных национальных парков - 10. Учреждения по  защите  природы заняли территорию в 3 млн гектар.