а)4х+4у=2 <=>

2х+2у=1

б) 2х+у=1

2х-у=1

в)х+у=3

3х+3у=6

г)х-2у=4

х-4=2у

умоляю помогите:**

1

Ответы и объяснения

2013-04-05T14:14:00+00:00

neponyatno voobshe... x+y=1/2 vsyo. x=1/4 y=1/4... vot tak? nedoljno bit tak... Min: 2 uravnanie