Знайди в реченнi займенник 2-i особи однини.
Ми дуже любим рiдний край -i ти, i вiн, i я.

1

Ответы и объяснения

2013-04-03T11:13:23+04:00

Займеник 2-Ї особи однини в цьому речені е ТИ