Із точки А до площини альфа проведено похилу АВ. і перпендикуляр АО . знайти АВ, якщо ВО = 8 під коренем,а АО= 1

1

Ответы и объяснения

2013-04-01T23:33:37+04:00

Малюнок самі. Маємо прямокутний трикутник АОВ, де кут О прямий. Відомі АО = 1, ОВ = √8 , АВ – гіпотенуза трикутника. Застосуємо теорему Піфагора АВ = √(1+8)  = 3