1..У пшениці ген карликового росту домінує над геном нормального росту. Визнчачте генотип і фенотип потомства від схрещування: а) гомозиготної карликової пшниці з нормальною пшеницею, б) двох гетерозиготних карликових рослин пшениці.2... У людини ген, який спричиняє одну з форм спадкової глухонімоти, рецесивний щодо гена нормального слуху: а) яка ймовірність народження глухонімих дітей від шлюбу гетерозиготних за цією ознакою батьків?, б) від шлюбу глухонімої жінки з нормальним чоловіком народилась глухоніма дитина. Визначте генотип батьків.3.... У людини ген карих очей домінує над геном блакитних очей, уміння володіти преважно правою рукою над ліворукістю, якими можуть бути діти, якщо: а) батьки гетерозиготні, б) батько шульга та гетерозогитний за кольором очей, а мати- блакитноока й гетерозиготна відносно вміння володіти правою рукою.

1

Ответы и объяснения

  • sl5220
  • почетный грамотей
2013-03-28T15:42:31+04:00

1.А-карлик,а-норма. 

а) АА* аа

 G  А   а

 F1  Аа. Генотип потомства Аа, фенотип все карлики.

б) Аа * Аа

G  А а   А а

F1 АА Аа Аа  аа это генотип.По фенотипу 75% растений карлики, 25% нормальные.

2.А-норма,а-глухонемота.

а) Аа * Аа

 АА Аа Аа аа.75% норма, 25% глухонемые.

б) Генотип женщины аа, генотип мужчины Аа.

3.А-карие глаза,а-голубые.В-правша,в- левша.

а)                   АаВв     *        АаВв

Гаметы АВ аВ Ав ав    АВ аВ Ав ав .И по решенки пинетта рассчитать.

б)отец Аавв, мать ааВв