Написати 3 складні речення, пояснити написання розділових знаків, скласти схему

1

Ответы и объяснения

2013-03-28T16:04:58+04:00

1.Нас кличе у мандри дорога, нам грає чарівна струна.
Кладемо кому, тому що частини речення виражають одночасність подій, і інтонація переліку.
 2.Ми просто йшли; у нас нема зерна неправди за собою.
кладемо ;  тому що  речення далекі за змістом
3. Не кидай іскри в солому: і сама згорить, і село спалить.
двокрапку кладемо тому що друга частина виражає причину того що йдеться в першій частині.