Основи здоров'я. Доповніть речення: Здібності - це властивості людини, її інтелекту, що виявляється в... , трудовій, а особливо у ... діяльності і є необхідною умовою її ... .

1

Ответы и объяснения

2013-03-27T21:14:42+04:00

Здібності – це своєрідні властивості людини, її інтелекту, що виявляються в навчальній, трудовій, особливо, науковій та іншій діяльності і є необхідною умовою її успіху.