за допомогою префiксiв роз, без, при, про, за, вiд, утвори вiд поданих слiв спiльнокореневi запиши слова з префiксом-говорити, казати. йти, бiгти, читати, писати, малювати

1

Ответы и объяснения

2013-03-27T09:01:15+00:00

приговорити, проговорити, заговорити, вiдговорити;

розказати, приказати, проказати, заказати, вiдказати;

прийти, пройти, зайти;

прибiгти, забiгти, вiдбiгти;

причитати, прочитати, зачитати;

розписати, приписати, прописати, записати, вiдписати;

розмалюватм, прималювати, замалювати.