задание внутри))) ребяяяяяяяяяят помогииииите) для тех кто знает єто фигня)

1

Ответы и объяснения

2013-03-27T02:52:49+04:00

Прокуратура-Закон україни "Про прокуратуру",1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
4) нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, а також у разі вжиття інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
 Служба безпеки-

Закон України "Про службу безпеки України"
 

 Основними завданнями Служби безпеки України є:

участь у формуванні та реалізація державної політики щодо забезпечення державної безпеки України;

захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалів України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці;

попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, тероризму та інших протиправних діянь, які створюють загрозу державній безпеці України;

протидія корупції в органах державної влади, в тому числі органах і підрозділах уповноважених на боротьбу з корупцією, військових формуваннях;

інформаційно-аналітичне забезпечення з питань державної безпеки Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України;

координація у межах компетенції, визначеної законодавством, заходів щодо забезпечення державної безпеки;

 Адвокатура 
 
Закон "Про Адвокатуру"

 

- надання юридичної допомоги громадянам у кримінальному судочинстві як захисники підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, представники потерпілого (потерпілих) цивільних позивачів, цивільних відповідачів.

- Надання правової допомоги шляхом представництва інтересів позивача, відповідача, третіх осіб у цивільному та господарському судочинстві.

- Адвокати мають право надавати правову допомогу особам при розгляді справ про адміністративні правопорушення, а також особам, які притягуються до дисциплінарної відповідальності.