Ребята очень срочно, учительница строгая, йонні рівняння 1,оцтова кислота + натрій гідроксид, 2. оцтова кислота + цинк. 3. оцтова кислота + натрій карбонат.

1

Ответы и объяснения

2013-03-25T14:58:31+00:00

CH3COOH+NaOH=CH3COONA+H2O

2CH3COOH+2Zn=2CH3COOZn+H2

2CH3COOH+Na2CO3=2CH3COONA+H2O+CO2