Помогите, пожалуйста, написать письмо.

Write a letter from the woman / man in the picture to her / his girlfriend / friend / relatives trying to explain :

- Why you hadn't arrived at their place.

- Your emotions at the moment.

- Your future plans ( if there are any)

Your letter should include no direct allusion to the place they are now, may be some clues.

Also, try to show in your letter that there is some mysterious thing around them which they can't grasp.

1

Ответы и объяснения

2013-03-24T14:59:05+04:00

Написати листа від жінки / чоловіки на зображенні, щоб її / його подруга / друг / родичі намагаються пояснити:

- Чому ви не прибули на місце.

- Ваші емоції в даний момент.

- Ваші плани на майбутнє (якщо такі є)

Ваш лист має містити ніякої прямий натяк на місце, де вони зараз, може бути, деякі підказки.

Крім того, постарайтеся, щоб показати в своєму листі, що є деякі таємничі речі навколо них, які вони не можуть зрозуміти.