1. Валовий внутрішній продукт(ВВП), розрахований у сталих (цінах базового року), називають: а) потенційним;

б) реальним;

в) намінальним.

2. Чистий національний продукт (ЧНП) визначається як:

а) різниця між величиною валового національного продукту і сумарною вартістю зносу основних фондів (амортизації);

б) відношення розмірів сукупного продукту до витрат факторів виробництва;

в) сума доданої вартості в усіх галузях економіки.

3. один із головних нецінових факторів сукупного попиту:

а) ринкова вартість усіх товарів і послуг, вироблених протягом року;

б) макроекономічна політика (фіксальна і монетарна);

в) розмір заробітньої плати найманих робітників у певній галузі виробництва.

4. Економічний підйом характеризується:

а) повним використанням виробничих потужностей;

б) зниженням рівня прибутку і ставок заробітної плати;

в) слабкою інвестиційною діяльністю підприємств.

5. Один з основних напрямків соціального захисту населення:

а) збільшення ставки оподаткування;

б) трансфертні виплати;

в) зменшення пільг певним категоріям населення.

6. Людина одержує статус безробітного, коли вона:

а) звільнена з роботи;

б) зареєстрована в державній службі зайнятості;

в) забезпечена частковою зайнятістю.

1

Ответы и объяснения

2013-03-23T08:17:34+00:00

1. Валовий внутрішній продукт(ВВП), розрахований у сталих (цінах базового року), називають: а) потенційним;

б) реальним;

2. Чистий національний продукт (ЧНП) визначається як:

а) різниця між величиною валового національного продукту і сумарною вартістю зносу основних фондів (амортизації);

3. один із головних нецінових факторів сукупного попиту:

в) розмір заробітньої плати найманих робітників у певній галузі виробництва.

4. Економічний підйом характеризується:

а) повним використанням виробничих потужностей;

5. Один з основних напрямків соціального захисту населення:

б) трансфертні виплати;

6. Людина одержує статус безробітного, коли вона:

б) зареєстрована в державній службі зайнятості;