Ответы и объяснения

2013-03-21T17:15:44+00:00

1) how many, a few (исчисляемые)

2) some, any
3) how much, a little (неисчисляемые)
4) how many, a few
5) how many, any
6) how much, a little
7) some, some
8) any, some
9) how much, a little
10) any, how many