Рентгенівська трубка працює за напруги 50кВ та має ККД 0,1%. Трубка випромінює щосекундно 5*10^13 фотонів.Середня довжина хвилі випромінювання складає 0,1 нм. Обчисліть силу струму в трубці.

1

Ответы и объяснения

2013-03-21T18:02:18+04:00

Знаю только дано:

U=50кВ=5*10^4 В

n=0,1%-ККД

n=5*10^13

a=0,1 нм=10^-10

t=1 с

Знайти: I-?