1.Середнє арифметичне кількості цукерок у п'яти пакетах не може дорівнювати:

а)10,2 б)11,6 в)12,2 г)22,4 д)23,5 (розписати повністю) 2. Ру загадав для Кенга число, добуток цифр якого дорівнює 24. Чому дорівнює сума цифр найменшого числа, яке міг загадати Ру? 3.Переставляючи цифри числа 2013, отримали всі можливі чотирицифрові числа, які розмістили у порядку зростання. Чому дорівнює найбільша різниця між двома сусідніми числами у цьому розміщенні? 4.Садівник хохе посадити в один ряд двадцять дерев (кленів і лип) вздовж алеї в парку. Кількість дерев між будь - якими двома кленами не повинна дорівнювати трьом. Яку найбільшу кількість кленів може посадити садівник? 5.Іванко записав деяке п'ятицифрове натуральне число і початкового числа дорівнює 52713. Чому дорівнює сума цифр початкового п'ятицифрового числа?

1

Ответы и объяснения

2013-03-20T19:51:01+04:00

Знаю тільки 1. Д).23,5.     

10,2x=51-ціле число-може

---------------

23,5=117,5-не ціле число-не може