Срочно!!! В чому проявляється істинна вірність украінському народові?

1

Ответы и объяснения

2013-03-20T15:54:14+04:00

Можна виокремити такі елементи системи моральних цінностей виховання:
– абсолютно вічні, які мають універсальне значення та необмежену сферу застосування і загальнолюдський характер (доброта, чесність, любов, гідність, мудрість, краса, справедливість тощо);
– національні, які є значущими для одного народу і не завжди поділяються іншими народами (патріотизм, почуття національної гідності, історична пам'ять тощо);
– громадянські, які грунтуються на визнанні гідності людей і застосовуються в демократичних суспільствах (поняття прав і свобод людини, обов'язків перед іншими людьми, ідеї соціальної гармонії тощо);
– сімейні, які є основою сімейного життя, визначають закони подружньої вірності, піклування про дітей і старших тощо;
– особистісні, які щонайперше торкаються особистого життя людини, визначають риси її характеру, особливості поведінки, стиль життя тощо.