Практыкаванне 294/1.Спішыце, расстаўляючы неабходныя знакі прыпынку паміж часткамі складаных сказаў. Вызначце часціны мовы ў 5 сказе. 1. Шмат не трэба пісьменніку шчасця але яму неабходна каб яго пачуў яго народ і, мусіць, найбольшай карай для паэта з’яўляецца немата на якую ён бывае несправядліва асуджаны. 2. Становішча жанчыны ў беларускай сям’і не было такім прыгнечаным, як у некаторых іншых народаў, у тым ліку славянскіх беларуская жанчына карысталася адноснай свабодай яна магла выказваць свае думкі распараджацца пасагам аднак шляхі да грамадскай дзейнасці развіцця здольнасцей і таленту былі для яе закрыты. 3. Сабраліся жаць жыта надвор’е перашкодзіла трое сутак ліў як з вядра дождж і палеткі ператварыліся ў балоты па якіх амаль немагчыма было праехаць ніякай машыне. 4. Калі ты стаміўся або апанавала спякота апаласні халоднай вадою твар знікне стома і з’явяцца сілы. 5. Здаўна вядома ўздзеянне на нашу свядомасць колераў адны з іх прыносяць чалавеку радасць і спакой а іншыя выклікаюць злосць і нервовае напружанне.

2

Ответы и объяснения

  • HSB
  • середнячок
2013-03-19T19:00:09+00:00

 Шмат не трэба пісьменніку шчасця, але яму неабходна, каб яго пачуў яго народ і, мусіць, найбольшай карай для паэта з’яўляецца немата, на якую ён бывае несправядліва асуджаны. 2. Становішча жанчыны ў беларускай сям’і не было такім прыгнечаным, як у некаторых іншых народаў, у тым ліку славянскіх беларуская жанчына карысталася адноснай свабодай, яна магла выказваць свае думкі, распараджацца пасагам, аднак шляхі да грамадскай дзейнасці развіцця здольнасцей і таленту былі для яе закрыты. 3. Сабраліся жаць жыта, надвор’е перашкодзіла, трое сутак ліў, як з вядра, дождж, і палеткі ператварыліся ў балоты, па якіх амаль немагчыма было праехаць ніякай машыне. 4. Калі ты стаміўся, або апанавала спякота, апаласні халоднай вадою твар, знікне стома(тут хз, нужно или нет) і з’явяцца сілы. 5. Здаўна вядома ўздзеянне на нашу свядомасць колераў: адны з іх прыносяць чалавеку радасць і спакой, а іншыя выклікаюць злосць і нервовае напружанне.

2013-03-19T20:28:40+00:00

1. Шмат не трэба пісьменніку шчасця, але яму неабходна, каб яго пачуў яго народ і, мусіць, найбольшай карай для паэта з’яўляецца немата, на якую ён бывае несправядліва асуджаны.
2. Становішча жанчыны ў беларускай сям’і не было такім прыгнечаным, як у некаторых іншых народаў, у тым ліку славянскіх, беларуская жанчына карысталася адноснай свабодай: яна магла выказваць свае думкі, распараджацца пасагам, аднак шляхі да грамадскай дзейнасці, развіцця здольнасцей і таленту былі для яе закрыты.
3. Сабраліся жаць жыта - надвор’е перашкодзіла: трое сутак ліў як з вядра дождж, і палеткі ператварыліся ў балоты, па якіх амаль немагчыма было праехаць ніякай машыне.
4. Калі ты стаміўся, або апанавала спякота - апаласні халоднай вадою твар: знікне стома і з’явяцца сілы.
5. Здаўна вядома ўздзеянне на нашу свядомасць колераў: адны з іх прыносяць чалавеку радасць і спакой, а іншыя выклікаюць злосць і нервовае напружанне.
Здаўна - прыслоўе
вядома - прыметнік
ўздзеянне - назоўнік
на - прыназоўнік
нашу - займеннік
свядомасць - назоўнік

колераў - назоўнік
адны - прыметнік
з - прыназоўнік
іх - займеннік
прыносяць - дзеяслоў
чалавеку - назоўнік
радасць - назоўнік
і - злучнік
спакой - назоўнік

а - прыназоўнік
іншыя - прыметнік
выклікаюць - дзеяслоў 
злосць - назоўнік

і - злучнік
нервовае - прыметнік
напружанне - назоўнік