Ответы и объяснения

2013-03-18T14:30:59+00:00

Наурыз-казактын шын магынасындагы улттык мейрамы.Наурызда наурызкоже жасалады .оган:тары арпа бидай  курiш  сур ет  ак  буршак косылады .Туз бен суды косканда  саны тогыз болуы тиic .Казактан баска наурызды  коп мемлекеттер тойлайды.Маселен : Ундистан Иран Ауган (Авганистан) Бухар Кавказ да тойлайды .Куанышты кун Жана Жыл кутты болсын!