1.Виберіть безсполучникове складне речення. А)Дмухнув вітер поняд ставом - і сліду не стало. Б)Людині треба, щоб ххх робота залишалася після неї самої жити. В)Ми не лукавили з тобою,ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Г)Луги,струшуючи срібну росу, розлягалися співами своїх соловейків, голосним куванням сивих зозуль. ____________________________________________________________________________________ 2.)Позначте безсполучникове складне речення, між частинами якого смисловий звязок - простиставлення подій і явищ. А)Мати вірила;земля усе знає; Б)Два голуби гудуть, голубка туркоче. В)Подивилась ясно - заспівали скрипки. Г)Не русалонька блукає - то дівчина ходить. ____________________________________________________________________________________. 3)Вибіріть речення,яке відповідає схемі [ ] - [ ] . ) (розділові знаки пропущено). А)Ще сонячні промені сплять досвітні огні вже горять. Б)Вітер віє на долину колише билину рід до роду листи пише та на Україну. В)Явір зелененький на воду схилився козак молоденький сильно зажурився. Г)Вже тиха осінь ходить берегами на вербах трусить листячко руде. __________________________________________________________________________________ 4.Позначте речення, у якому допущено пункутуаційну помилку. А)Не візмешся за роботу, робота сама не зробиться. Б)Мрія ставала дійсність, дійсність була схожа на мрію В)Шумить вода, весною повіва, земля квіточки викида. Г)Мені здається: твої очі у мою душу світять з вишини. ___________________________________________________________________________________. 5)Позначте розділовий знак, який пропущено в реченні. Бувать дивні на землі діла ____ серед зими черешня зацвіла. А)кома; Б)двокрапка; В)тире; Г)крапка з комою; ____________________________________________________________________________________. 6.Виберіть правильний синтаксичній аналіз речення. Не кидай іскри в попіл:cама згорить і село спалить. А)Безсполучникове складне речення,складається з двох простих (грам.основи: 1не кидай,2.згорить і спалить),смисловий звязок між частинами - протиставлення явищ. Б)Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (грам.основи: 1.не кидай іскри;2сама згорить і спалить.,смисловий звязок між частинами пояснення. В)Безсполучникове складне речення складається з двох простих (грам.основи: 1.не кидай;2,сама згорить і спалить.) смисловий звязок між частинами - пояснення. Г)Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1.не кидай;2.сама згорить і спалить)смисловий звязок між частинами - наслідок. 7.Установіть відповідність між безсполуч. складними реченнями та видом смислових відношень іхнімі частинами. 1.Одночаснысть подій; А)Плакала чорна троянда,біла троянда сміялась. 2.часова послідовність Б)Заходило сонце, у вузесеньких хутірських вуличках стояла червона курява, в садках варилася на триніжках вечіря; 3.протиславлення явищ; В)Повіяв вітер по долині - пішла дібровою луна. 4.причинові; Г)Вбігаю в ліс - гриби; Д) Сонце зайшло,степові озера стала на якийсь час темно-червоними. 8.Установіть відповідність між складними безсполучникове реченнями та розділивими знаками, пропущених у них. 1.Кома А)Було колись в одній країні сумний поет в сумній хатині рядами думи шикував. 2.двокрапка Б)З лісу шепче гілка з жита перепілка з широкого лиману журиться сопілка 3.тире В)Росла, Росла дівчинонька та й на порі стала ждала,ждала козаченька та й плакати стала. 4.крапка з комо. Г)Поети йдуть за горизонт поезія залишається з вічністью.

1

Ответы и объяснения

2013-03-17T20:10:03+04:00