1.Сума двох чисел 24 . Знайдиці числа якщо 45% одного з них на 3,6 менше від 27% другого .

2. На першій полиці книжок у 3 рази менше , ніж на другій . Якщо з другої полиці перенести на першу 30 книжок , то на першій їхстане у 2 рази менше ніж на другій . Скільки книг було спочаку на кожній полиці ?

3. За три дні зоорали 238 га землі . За перший день зорали на 30%

більше , ніж за другий , а за третій половину площі , зораної за другий день . Скільки гекарів землі зорали затретій день ?

1

Ответы и объяснения

2011-04-04T07:54:37+00:00
1) Пусть первое число х, а второе число у, по условию их сумма равна 24, составим первое уравнение: х+у=24. 45%от первого числа = 0,45х, 27% от второго числа = 0,27у. Составим второе уравнение: 0,27у-0,45х=3,6.Разделим второе уравнение на 0,09, получим: 3у-5х=40. Составим систему двух уравнений: х+у=24, и 3у-5х=40. Решаем систему способом сложения.Умножим первое уравнение на 5: 5х+5у=120 и сложим со второрым.Имеем: 8у=160, у=20. х=4. 2) Пусть на первой полке было х книг, тогда на второй 3х книг, когда со второй полки взяли 30 книг, то на ней осталось 3х-30, а на первой стало (х+30) книг. Составим уравнение: 3х-30=2(х+30),3х-30=2х+60, 3х-2х=60+30, х=90. Значит на первой полке было 90 книг, а на второй было 270 книг. 3) Пусть за второй день вспахали х га, тогда за первый день (х+0,3х)га, а за третий - 0,5х га. По условию за три дня вспахали 238 га. Составим уравнение. 1,3х+х+0,5х=238, 2,8х=238, х=85. Значит, за второй день вспахали 85 га., за третий - 0,5*85=42,5 га.