Закінчіть рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості ненасичених вуглеводнів: а) С2Н2 + Br2 ->

б) CH2=CH2 + H2 ->

1

Ответы и объяснения

2013-03-16T13:07:32+00:00

C2H2+Br2->CH2=CH2

                          |          |

                        Br       Br

 

CH2=CH2+H2->CH3-CH3