Назвіть ознаки ускладнення молюсків порівняно з членистоногими

1

Ответы и объяснения